top of page

Tutoriale | Mostra, Masa, Analiza

Lidhjet e mëposhtme do t'ju çojnë në video dhe artikuj të ndryshëm si të bëni për t'ju ndihmuar të lundroni përgjatë udhëtimit dendro. Pavarësisht nëse jeni i ri në lojë ose një profesionist me përvojë, të gjithë ne kemi nevojë për rifreskim herë pas here. Shijojeni, dhe nëse hasni të tjerë, ju lutemi na njoftoni !

tight rings.jpg
Post dushku ( Quercus stellata ) Core
Sampling Techniques
Screenshot_2019-02-19 Joe Buck ( JoeBuckInNature) Twitter_edited.jpg

Marrja e mostrave dhe përgatitja e mostrës - Bërthamat dhe biskotat

fieldtreecoring_edited.png
Image by Clément Hélardot

Software & Analiza - R | CooRecorder | +

microscopy_edited_edited.jpg
Image by Valeria Fursa

Software & Analiza - R | CooRecorder | +

man in red and black jacket holding silv
Software & Analysis
Other Ecology-Related Help
bottom of page