top of page

Rreth The Dendro Hub

Image by Nitish Kadam

Përkatësia Dendro Hub

Our Mission is to lower barriers to entry and increase accessibility and equity across the Global Dendro Community.

Our Vision is to provide a safe, stable online platform for dendrochronologists across the world to connect, collaborate, and engage in knowledge sharing.

DendroHub takes great effort in listing tree-ring labs, resources, & events relevant to the dendro community with the goal of increasing access to collaboration & tree-ring research for all. No fee or membership is required to access the site.

Image by Natalie Pedigo

Kultivimi i Komunitetit Dendro

Aktualisht, Dendro Hub nuk është i lidhur dhe ekziston për t'u shërbyer të gjithë dendrokronologëve dhe atyre që janë të interesuar të mësojnë shkencën e unazave të pemëve.

Image by Caleb Woods

#Dendrokronologjia #Dendro #DendroTilYouDie #TreeRings #FireScarFriday #TreeRingTuesday #DendroHub...

Mos harroni të etiketoni postimet tuaja kur ndani punën tuaj Dendro dhe unazat e pemëve! Ndarja ndihmon në promovimin e njëri-tjetrit dhe ndihmon në edukimin e publikut mbi shkencën e dendrokronologjisë.

bottom of page