top of page

Zasoby dendrochronologiczne

Tutaj znajdziesz linki do organizacji i konsorcjów zajmujących się słojami drzew, linki do pomocnych książek, linki do czasopism poświęconych słojom oraz różnorodne ogólne narzędzia i strony edukacyjne dotyczące słojów drzew.

Tree-Ring Society Logo
Association for Tree-Ring Research Logo
Q-NET-logo.png
IAWA Logo
I-BIND.png

Organizacje z kręgów drzew i podmioty stowarzyszone Dendro

Tree-Ring Society (TRS) to międzynarodowe stowarzyszenie naukowe non-profit zajmujące się badaniami i edukacją dendrochronologiczną. 

Cele TRS to:

 • Promuj badania nad słojami drzew i rozwój kariery dla globalnej społeczności dendrochronologicznej

 • Zapewnij forum do komunikacji, wspierając regularne organizowanie międzynarodowych konferencji, warsztatów i tygodni terenowych. 

 • Opublikuj recenzowane badania dendrochronologiczne w naszym czasopiśmie Tree-Ring Research

 • Upowszechnianie wiedzy o dendrochronologii w innych dyscyplinach i opinii publicznej

Stowarzyszenie Badań nad Słojami Drzew (ATR)

Association for Tree-Ring Research (ATR) to międzynarodowa organizacja naukowa, której celem jest promowanie badań nad słojami drzew, edukację i działania społeczne. ATR stara się wspierać projekty badawcze, budować mosty i ułatwiać wymianę wiedzy między różnymi dyscyplinami naukowymi zajmującymi się słojami drzew i powiązanymi dziedzinami nauki (np. leśnictwo, archeologia, ekologia zmian globalnych). Stowarzyszenie jest bardzo zaangażowane w rozpowszechnianie wiedzy na temat dendrochronologii wśród ogółu społeczeństwa oraz wzmacnianie dialogu polityczno-naukowego.

Q-NET to sieć skupiająca naukowców wykorzystujących Quantitative Wood Anatomy (QWA) w różnych kontekstach, takich jak archeobotanika, dendronauka, ekofizjologia, ekologia lasu, gospodarka leśna, ochrona lasu,  nauki o Ziemi, biologia drzew i jakość drewna.

Cele IAWA :

 • uświadamianie miejsca anatomii drewna w nauce, technologii i ochronie zasobów naturalnych dla dobra publicznego;

 • wymiana pomysłów i informacji poprzez korespondencję i spotkania;

 • ułatwienie gromadzenia, przechowywania i wymiany materiałów badawczych;

 • zapewnienie racjonalnych podstaw do konsekwentnego stosowania terminologii w opisach drewna i kory oraz współpracy z innymi, którzy mają podobne cele w innych pokrewnych dziedzinach anatomii roślin;

 • stymulowanie publikacji artykułów naukowych na temat anatomii drewna i dziedzin pokrewnych (w tym anatomii kory, jednoliściennych „zdrewniałych”);

 • zachęcanie i wspomaganie nauki i nauczania anatomii drewna i dziedzin pokrewnych;

 • promowanie badań w dziedzinie anatomii drewna i dziedzin pokrewnych oraz angażowanie się w inną działalność zgodną z celami Stowarzyszenia.

I-BIND is an international consortium of tree-ring scientists who focus on the application and improvement of the BI (Blue Intensity) method for dendrochronology.

 • To promote the methods of BI generation of Tree-Ring Laboratories around the globe and encourage standard protocols and best practice

 • To encourage the further development of the BI methodology through workshops and collaboration

 • To encourage collaboration for the creation of regional networks of BI chronologies – not just from temperature limited woodland locations, but also from more moisture stressed limited sites at low elevations/latitudes.

 • To explore the utilisation of BI for historical dating and dendro-provenancing

Tree-ring organizations
NADEFlogo.png
Trace2022 Logo.png
Ancient Cross Timbers.png
Ancient Bald Cypress.png
Oak Woodlands and Forests Fire Consortium.jpg
shrub_logo.webp
jfsp_banner_logo_homepage.png
frames-banner_edited.jpg
fha-logo-2.png
1051-SwanUni-Eng-2017-[BLACK]-v3.webp
oxford.webp
jfsp_banner_logo_homepage_edited.png
Fire Networks.webp
cultural burning logo.png
logo-eastern-alpine-and-dinaric-society-for-vegetation-ecology.png
NFZforestnet.jpg
IUFRO.png
BAP Logo_edited.jpg
gfmc_logo_2020_2.png

Konsorcja Dendro

Konsorcjum Ancient Cross Timbers zostało utworzone, aby zjednoczyć instytucje edukacyjne, agencje rządowe, organizacje ochrony przyrody i osoby prywatne wokół możliwości badawczych, edukacyjnych i ochronnych oferowanych przez rozległe pozostałości starych lasów w tym ekosystemie. Konsorcjum zorganizowało unikalną sieć wspólnych badań obszarów naturalnych w starożytnych pozostałościach Cross Timbers rozciągających się na obszarze 700 mil od południowo-wschodniego Kansas do południowego Teksasu.

​Konsorcjum Ancient Bald Cypress Consortium (ABCC) zrzesza instytucje edukacyjne, agencje rządowe, organizacje ochrony przyrody, prywatnych właścicieli ziemskich i osoby fizyczne, aby dokładnie odwzorować i chronić wszystkie pozostałe starożytne mokradła łysego cyprysa w celach badawczych, edukacyjnych i ochronnych.

Konsorcjum przeciwpożarowe Oak Woodlands & Forests służy do wymiany informacji o pożarach. Naszym celem, finansowanym przez Joint Fire Science Program, jest zwiększenie dostępności i uwzględniania wiarygodnych informacji o pożarach wśród osób podejmujących decyzje dotyczące zarządzania gruntami.

The ShrubHub is a research network of 125+ scientists investigating changes in woody vegetation in Arctic and alpine tundra ecosystems. This network was established to foster communication between researchers working in tundra ecosystems around the Arctic and to promote data synthesis.

ShrubringHub: GitHub repository for the ShrubHub growth ring database.

Purpose: We combined individual datasets of shrub growth from sites around the tundra biome to explore the climate sensitivity of shrub growth.

Abstract: This dataset consists of tundra shrub growth data from 37 arctic and alpine sites in 9 countries, including 25 species, and ~42 000 annual growth records from 1821 individuals.

Wspólny program nauki o pożarach finansuje badania naukowe nad pożarami na terenach dzikich i rozpowszechnia wyniki, aby pomóc decydentom, kierownikom ds. pożarów i praktykom w podejmowaniu rozsądnych decyzji.

FRAMES dąży do zapewnienia wygodnej, systematycznej wymiany informacji i technologii w społeczności zajmującej się badaniami i zarządzaniem pożarami na terenach dzikich.

FRAMES znajduje się na Wydziale Lasów Wyżynnych i Nauk Pożarniczych na Uniwersytecie Idaho w Kolegium Zasobów Naturalnych w Moskwie, Idaho.

Program FRAMES jest finansowany przez program nauki o ogniu, paliwie i dymie w Stacji Badawczej Gór Skalistych USFS.

Misją sieci DendroEcological Network (DEN) jest zapewnienie internetowego repozytorium danych dendrochronologicznych i związanych z ekologią lasów, a także oferowanie cyberinfrastruktury do odkrywania, eksploracji i udostępniania tych danych. Portal danych jest publicznie dostępny i każdy, kto ma dostęp do Internetu, może z niego korzystać i wnosić swój wkład. Aby zachować rygor całego zasobu, DEN jest obecnie ograniczony do akceptowania tylko zestawów danych zawierających rdzenie, które zostały przestarzałe.

The UK Oak Project is an inter-disciplinary project investigating the physical and chemical properties of oak tree-rings to advance science-based dating in archaeology and the study of past, contemporary and future climatic change.

 

The research team comprises scientists from the Department of Geography, Swansea University and the University of Oxford's Research Laboratory for Archaeology and the History of Art.

FireScience.gov is your one-stop source to access fire science information, resources and funding announcements for scientists, fire practitioners and decision makers.

We are committed to improving your access to fire science information. On this site, you can:

 • Apply for funding

 • Read summaries of research to stay up-to-date

 • Register for events like conferences and webinars

 • Connect with scientists and managers in your area through our Fire Science Exchange Network

Fire Networks resources are organized so that you can filter by network (Fire Networks, Fire Learning Network, Rx Fire Training Exchange: TREX/WTREX, Fire Adapted Communities Learning Network, Indigenous Peoples Burning Network) or resource type (Fact Sheet/Program Report, Tool/Toolkit, Publication, Video/Webinar).

The resources include more information about the networks, tools, and guides developed by members, as well as other resources that members and other practitioners may find useful.

The Cultural Burning Knowledge Hub is a place to find information about how
Traditional Owners use fire in the landscape.


The Hub provides links to a range of documents, websites, organisations and events.

Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology was established in 1960 with an aim to stimulate the cross-border cooperation for studies of vegetation. The society organises meetings every second year. The meeting is not opened only to members, but also to other researches interested in flora and vegetation of the region.

NFZ.forestnet is a European research and higher education network which gathers French, German and Swiss institutions working on forestry, forest ecosystem and forest-related products. It aims at creating and developing collaborative research and education projects.

NFZ.forestnet was created in 2006. The network is composed of 7 institutions, universities and research centres, in Nancy, Freiburg, and Zurich. All in all, 700 researchers and professors work in NFZ.forestnet member institutions.

IUFRO is a non-profit, non-governmental international network of forest scientists, which promotes global cooperation in forest-related research and enhances the understanding of the ecological, economic and social aspects of forests and trees. IUFRO is "the" global network for forest science cooperation. It unites more than 15,000 scientists in around 650 Member Organizations in over 125 countries, and is a member of ICSU. Scientists cooperate in IUFRO on a voluntary basis. More about IUFRO

Biologisch-Archaeologisch Platform is an independent platform of biological-archaeological specialists in archaeology. The BAP promotes research, education, communication and integration of biological-archaeological research within archaeology.

The BAP also actively participates in the renewal of the archaeological system and the discussion about certification and the role of bio-archaeological specialties within certification. Together with SAMPL  (the platform for specialists in archaeological material), BAP has a seat in the Central College of Experts in Archaeology (CCvD). The BAP also takes an active part in the Groot Reuvens consultation.

In accordance with the decision of the former Inter-Agency Task Force for Disaster Reduction (IATF/DR) of the UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), the Global Wildland Fire Network (GWFN) and the UNISDR Wildland Fire Advisory Group (WFAG) were created in 2004 under the auspices of UNISDR. The GWFN provides an umbrella of 14 independent Regional Wildland Fire Networks of different / individual origins and mandates. Its mission is to:

 • Reduce the negative impacts of landscape fires on the environment and humanity

 • Advance the knowledge and application of the ecologically and environmentally benign role of natural fire in fire-dependent ecosystems, and sustainable application of fire in land-use systems.

Dendro Consortia
DendroElevator.png
openDendroSticker.png
Databases & Links
NOAA Logo.png
dccd_logo.png
NOAA Logo.png
NOAA Logo.png
wsl logo.jpg
mtbs-logo_edited.jpg
NOAA Logo.png
TriDas.png
logo_white_edited.jpg
wsl logo.jpg
dendrotech_edited.jpg
cropped-Logo-TF-1-lg-e1548427697101-3.png
thumbnail_atlas5.png
Soil_atlas.jpg
wfo_logo.png
wood-database.png
FloraVeg.EU.png
ITIS-Logo_edited.jpg
TreeFlow Logo_edited.jpg
inciweb-logo-blue.png
USFS.png
fe29b9098856f7eadeca0b851a76154d_edited.jpg
9f7f63f8a33d2121e7c0cf071b51b1f4_edited.jpg
Interagency Wildland Fire Logo.png
alwri_logo.jpg
esri-logo-160112912.jpg
Hand_Drawn_Heart_Wreath_Monogram_Logo-removebg-preview.png
PhyloPic Logo.png
World of Cycads.png
USDA-Logo-no-text.png
NOAA Logo.png
N-TREND.jpg
cropped-BARD-logo.jpg

Bazy danych i linki

World Data Service for Paleoclimatology zarządza Międzynarodowym Bankiem Danych o Słojach Drzew (ITRDB), największym na świecie publicznym archiwum danych dotyczących słojów.  Nadzór sprawuje Komitet Doradczy ITRDB . ITRDB obejmuje surową szerokość słojów, gęstość drewna, pomiary izotopów i chronologie indeksu wzrostu miejsca z ponad 5000 miejsc na sześciu kontynentach. Dla niektórych obszarów dostępne są również zrekonstruowane parametry klimatyczne.

Dendrochronologia bada zmieniające się w ciągu roku szerokości słojów w drewnie. Słoje w drewnie z dziedzictwa kulturowego zawierają unikalne informacje o dawnej chronologii, ekonomii społecznej, krajobrazie historycznym i jego zastosowaniach, klimacie i technologii drewna. DCCD to cyfrowe repozytorium i interaktywna biblioteka danych z kręgów drzew. Jej zawartość rozwijana jest poprzez badania m.in.: stanowisk archeologicznych (w tym dawnych krajobrazów), wraków statków, budynków, mebli, obrazów, rzeźb i instrumentów muzycznych. DCCD jest oparty na standardzie Tree-Ring Data Standard (TRiDaS) i umożliwia konwersję innych powszechnie używanych formatów danych. Zawiera cyfrowe serie pomiarowe słojów i średnie chronologie, a także ich metadane opisowe i interpretacyjne. Pozwala współtwórcom kontrolować i zarządzać dostępem do swoich danych.

​International Multiproxy Paleofire Database (IMPD) to archiwum danych dotyczących historii pożarów uzyskanych z naturalnych danych zastępczych, takich jak blizny po drzewach oraz zapisy węgla drzewnego i osadów. IMPD została utworzona dzięki wskazówkom rady doradczej, aby zapewnić stałe repozytorium wysokiej jakości zapisów paleofire z całego świata. Więcej informacji na temat danych paleofire można znaleźć w artykule Wprowadzenie do rekonstrukcji historii pożarów .

Jesteśmy wiodącym w Stanach Zjednoczonych autorytetem w zakresie danych środowiskowych i zarządzamy jednym z największych archiwów badań atmosferycznych, przybrzeżnych, geofizycznych i oceanicznych na świecie. NCEI wnosi wkład w misję NESDIS poprzez opracowywanie nowych produktów i usług, które obejmują dyscypliny naukowe i umożliwiają lepsze odkrywanie danych. 

Ten internetowy glosariusz został zaadaptowany z Wielojęzycznego Glosariusza Dendrochronologii (1995). Zawiera definicję i tłumaczenie 351 terminów w 7 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim i rosyjskim.

Monitorowanie trendów nasilenia oparzeń (MTBS) to wieloagencyjny program zaprojektowany w celu spójnego mapowania ciężkości oparzeń i obwodów pożarów na wszystkich terenach Stanów Zjednoczonych od 1984 r. i później.

​Dane paleoklimatologiczne pochodzą z naturalnych źródeł, takich jak słoje drzew, rdzenie lodowe, koralowce, stalagmity oraz osady oceaniczne i jeziorne. Te zastępcze dane klimatyczne rozszerzają archiwum informacji o pogodzie i klimacie o setki, a nawet miliony lat. Dane obejmują geofizyczne lub biologiczne serie czasowe pomiarów oraz niektóre zrekonstruowane zmienne klimatyczne, takie jak temperatura i opady. Naukowcy wykorzystują dane i informacje z paleoklimatologii, aby zrozumieć naturalną zmienność klimatu i przyszłe zmiany klimatyczne.

Witamy na stronie TRiDaS, na której można znaleźć informacje o wysiłkach społeczności międzynarodowej zmierzających do stworzenia uniwersalnego standardu danych dla danych dendrochronologicznych. Artykuł opisujący standard został opublikowany w Dendrochronologia i jest dostępny za pośrednictwem Science Direct . Możesz także przejrzeć dokumentację TRiDaS, aby dowiedzieć się więcej.

Przeszukuj bazę danych nauk o leśnictwie, aby znaleźć artykuły z czasopism dendrochronologicznych (i innych nauk o leśnictwie), rozdziały książek, biuletyny techniczne, artykuły z konferencji i nie tylko.

​OldList to baza danych starych drzew. Jego celem jest określenie maksymalnego wieku, jaki mogą osiągnąć różne gatunki w różnych lokalizacjach, tak aby można było rozpoznać osobniki wyjątkowo starsze. Oprócz tej oryginalnej OldList, Neil Pederson z Harvard Forest i współpracownicy z Virginia Tech Tree Program utrzymują towarzyszącą jej wersję Eastern OldList , skupiającą się na starych drzewach rosnących we wschodnich Stanach Zjednoczonych.

Eastern OLDLIST to franczyzowa baza danych OLDLIST , baza danych starych drzew i ich wieku. Celem tej listy jest identyfikacja i podkreślenie maksymalnego wieku gatunków we wschodniej Ameryce Północnej. Ta lista będzie zawierać tylko dobrze zweryfikowane lub dobrze udokumentowane wieki drzew (więcej informacji znajduje się w sekcji Informacje techniczne poniżej).

Witamy w Bazie Gymnosperm, głównym źródle informacji o drzewach iglastych i ich sprzymierzeńcach w sieci. Odkąd w 1997 roku weszliśmy do sieci, baza danych przyciągnęła uwagę na całym świecie jako łatwo dostępne, naukowo dokładne źródło informacji na temat klasyfikacji, opisu, ekologii i zastosowań tej ważnej kulturowo i ekologicznie grupy roślin.

Ta baza danych gatunków roślin istotnych dendrochonologicznie zawiera obecnie nazwy 1166 gatunków drzew i krzewów, dla których słoje zostały przeanalizowane w opublikowanej literaturze. Baza danych zawiera kody ITRDB dla gatunków drzew.

Następujące informacje są podane dla każdego gatunku lub odmiany: Nazwa i władza łacińska, nazwy zwyczajowe w języku angielskim i/lub lokalne nazwy pozaeuropejskie. Przez około. siedemset gatunków z danymi dotyczącymi słojów i chronologiami dostępnymi w Międzynarodowym Banku Danych o Słojach ( ITRDB ), dodatkowe informacje obejmują:

 • Indeks Crossdating (CDI), gdzie

  • „0” oznacza, że gatunek nie podlega krzyżowaniu lub nie są dostępne żadne informacje dotyczące krzyżowania

  • „1” oznacza gatunek, o którym wiadomo, że krzyżuje się w obrębie drzew i między drzewami (o niewielkim znaczeniu dla dendrochronologii)

  • „2” wskazuje na gatunek, o którym wiadomo, że krzyżuje się w regionie (o dużym znaczeniu dla dendrochronologii).

*Informujemy, że od 17 lutego 2022 r. baza danych nie była aktualizowana od 2013 r.

An online flora of all known plants, supporting the Global Strategy for Plant Conservation. 1,325,388 names, 350,595 from accepted species, 56,408 images, 138,663 names with descriptions, 32,566 with distributions and 1,153,631 with references.

The Wood Database contains around 600 species currently, which only represents about 1/4 of the database's creator's, Eric Meier, total collection! Eric's book, The Wood Dictionary: From Acacia to Ziricote, A Guide to the World's Wood is also available.

FloraVeg.EU is an online database of European flora and vegetation data prepared for various projects of the Vegetation Science Group, Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Most of the datasets were created in collaboration with partners from the European Vegetation Survey Working Group of the International Association for Vegetation Science. It uses the Pladias database platform developed in collaboration with the Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences.
The Flora part of the database focuses on native and naturalized flora occurring in Europe. Cultivated plants are not within the scope of the database, although the most commonly cultivated crops and woody plants are included. Taxon concepts and nomenclature largely follow the Euro+Med PlantBase. Species are characterized by their biological traits, origin, ecological indicator values and their occurrence in habitat and vegetation types.

Welcome to ITIS, the Integrated Taxonomic Information System! Here you will find authoritative taxonomic information on plants, animals, fungi, and microbes of North America and the world. We are a partnership of U.S., Canadian, and Mexican agencies (ITIS-North America); other organizations; and taxonomic specialists. ITIS is also a partner of Species 2000 and the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). The ITIS and Species 2000 Catalogue of Life (CoL) partnership is proud to provide the taxonomic backbone to the Encyclopedia of Life (EOL).

TreeFlow is a comprehensive web resource for tree-ring reconstructions of streamflow and climate, providing easy access to reconstruction data as well as information about how the data were developed and can be used.
 

Click here to learn more about TreeFlow.

InciWeb is an interagency all-risk incident information management system. The system was developed with two primary missions:

 1. Provide the public a single source of incident related information

 2. Provide a standardized reporting tool for the Public Affairs community

Learn how to use and navigate around InciWeb with this support guide.

A number of supporting systems automate the delivery of incident information to remote sources. This ensures that the information regarding active incidents is consistent, and the delivery is timely.

The Fire and Smoke Map displays information on ground level air quality monitors recording fine particulates (PM2.5) from smoke and other sources, as well as information on fires, smoke plume locations, and special statements about smoke issued by various sources.

This map is designed to:

 • Allow the user to browse current conditions

 • Show information relevant to the current location or another location of interest

This page provides links to the most recent versions of tools produced by the U.S. Forest Service PNW Research Station's Pacific Wildland Fire Sciences Laboratory in support of the Wildland Fire Air Quality Response Program and wildland fire operations.

The Interagency Wildland Fire Air Quality Response Program (IWFAQRP) was created to directly assess, communicate, and address risks posed by wildland fire smoke to the public as well as fire personnel. The program depends on four primary components: specially trained personnel called Air Resource Advisors, air quality monitoring, smoke concentration and dispersion modeling, and coordination and cooperation with agency partners.

The geospatial products described and distributed here depict the probability of high-severity fire, if a fire were to occur, for several ecoregions in the contiguous western US.

Users of these data should thoroughly read the README [pdf] file to better understand appropriate uses and interpretations of the data products distributed here.

To cite these data, please see:

Parks SA, Holsinger LM, Panunto MH, Jolly WM, Dobrowski SZ, and Dillon GK. 2018. High-severity fire: evaluating its key drivers and mapping its probability across western US forests. Environmental Research Letters. 13: 044037.

Access wildfire data, live feeds, technology, and resources from esri. Use this collection of map layers, live data feeds, maps, organizations, blog posts, and how-to guides to help plan and manage your wildfire response.

We manage approximately 150,000 citations on all the topics related to wildland fire, including prescribed burning, smoke, climate change, paleofires, wildlife and invertebrates, and fire history, to name a few of the topics we cover. We have set up our site so that you can search and download documents without charge.

Free silhouette images of animals, plants, and other life forms, available for reuse under Creative Commons licenses. Over 5,000 silhouette images in the database.

Welcome to the online edition of The World List of Cycads (WLoC), a comprehensive taxonomic reference for cycad taxonomy, nomenclature, biology, and literature. The WLoC is produced under the auspices of the IUCN/SSC Cycad Specialist Group (CSG). The online edition is hosted and sponsored by Montgomery Botanical Center.

Plant List of Accepted Nomenclature, Taxonomy, and Symbols

The PLANTS Database provides standardized information about the vascular plants, mosses, liverworts, hornworts, and lichens of the U.S. and its territories.

The Global Historical Climatology Network daily (GHCNd) is an integrated database of daily climate summaries from land surface stations across the globe. GHCNd is made up of daily climate records from numerous sources that have been integrated and subjected to a common suite of quality assurance reviews.

GHCNd contains records from more than 100,000 stations in 180 countries and territories. NCEI provides numerous daily variables, including maximum and minimum temperature, total daily precipitation, snowfall, and snow depth. About half the stations only report precipitation. Both record length and period of record vary by station and cover intervals ranging from less than a year to more than 175 years.

DendroElevator is an open-source web platform for tree-ring image curation, visualization, and analysis. The system is optimized to maximize access to gigapixel images of tree rings and related paleoenvironmental proxy datatypes for remote research and distanced collaboration.

DendroElevator features a browser-based toolkit for tree-ring image visualization and time series measurement built for Elevator, a cloud-hosted digital asset management software with curation and robust streaming capabilities for file types of any size and common 2D and 3D formats, plus adaptability for various metadata and access permissions schemas.

DendroElevator constitutes an initial realization of our vision to create an open source, easily accessible online repository of high quality tree-ring imagery for entire collections of specimens. More information is here.

Welcome to the home of openDendro -- an open-source framework of the base analytic software tools used in dendrochronology in both the R and Python programming languages. Our goal is to create and curate a unified set of critical tools in open-source environments that will provide the necessary baseline for researchers using tree-ring data to adopt open-science practices and increase both rigor and transparency in dendrochronology.

N-TREND is a mainly tree-ring community driven initiative to bring together dendroclimatologists to identify a collective strategy to improve large-scale reconstructions of summer temperatures from new and existing tree-ring archives.

The Building Archaeology Research Database (BARD) has been designed as an easy to use and accessible summary index for both published and unpublished building records. It’s main aim is to encourage involvement in building archaeology and its current 23,000+ records (including many tree-ring dated buildings) can be freely searched on-line. 

 1. BARD is a primarily an on-line scientific research tool showing how building styles developed through time and across regions.

 2. BARD currently contains over 2500 tree-ring dated buildings and key features of timber-framing such as crucks, crown posts, wealdens, queen posts, etc can be selected and plotted.

 3. BARD provides systematic recording system for buildings that also helps to narrow down the likely date of construction.

Journals

Pomocne książki

Helpful Books

Dendro Edukacja dla wszystkich

Dendro Education for All
bottom of page