top of page

O Centrum Dendro

Image by Nitish Kadam

Przynależność do Dendro Hub

Our Mission is to lower barriers to entry and increase accessibility and equity across the Global Dendro Community.

Our Vision is to provide a safe, stable online platform for dendrochronologists across the world to connect, collaborate, and engage in knowledge sharing.

DendroHub takes great effort in listing tree-ring labs, resources, & events relevant to the dendro community with the goal of increasing access to collaboration & tree-ring research for all. No fee or membership is required to access the site.

Image by Natalie Pedigo

Kultywowanie społeczności Dendro

Obecnie The Dendro Hub nie jest stowarzyszony i istnieje, aby służyć wszystkim dendrochronologom i osobom zainteresowanym nauką o słojach drzew.

Image by Caleb Woods

#Dendrochronologia #Dendro #DendroTilYouDie #TreeRings #FireScarFriday #TreeRingWtorek #DendroHub...

Pamiętaj, aby otagować swoje posty, gdy udostępniasz swoją pracę Dendro i słoje drzew! Dzielenie się pomaga się promować i edukować opinię publiczną w dziedzinie dendrochronologii.

bottom of page