top of page

Dendrokronologian resurssit

Täältä löydät linkkejä puurengasorganisaatioihin ja -konsortioihin, linkkejä hyödyllisiin kirjoihin, linkkejä puurengaslehtiin ja erilaisia yleisiä puurengaskoulutustyökaluja ja -sivustoja.

Tree-Ring Society Logo
Association for Tree-Ring Research Logo
Q-NET-logo.png
IAWA Logo
I-BIND.png

Puurengasorganisaatiot ja Dendron tytäryhtiöt

Tree-Ring Society (TRS) on voittoa tavoittelematon kansainvälinen tieteellinen yhdistys, joka on keskittynyt dendrokronologiseen tutkimukseen ja koulutukseen. 

TRS:n tavoitteet ovat:

 • Edistää puurengastutkimusta ja urakehitystä maailmanlaajuiselle dendrokronologiayhteisölle

 • Tarjoa keskustelufoorumi tukemalla kansainvälisten konferenssien, työpajojen ja kenttäviikkojen säännöllistä järjestämistä. 

 • Julkaise vertaisarvioituja dendrokronologisia tutkimuksia Tree-Ring Research -lehdessämme

 • Levitä tietoa dendrokronologiasta muille tieteenaloille ja yleisölle

Puurengastutkimusyhdistys (ATR)

Association for Tree-Ring Research (ATR) on kansainvälinen tieteellinen järjestö, joka pyrkii edistämään puurengastutkimusta, -koulutusta ja julkisuutta. ATR pyrkii edistämään tutkimushankkeita, rakentamaan siltoja ja helpottamaan tiedon vaihtoa eri tieteenalojen ja niihin liittyvien tieteenalojen (esim. metsätalous, arkeologia, globaalimuutosekologia) välillä. Yhdistys on vahvasti sitoutunut levittämään tietoa dendrokronologiasta suurelle yleisölle ja vahvistamaan politiikka-tieteellistä dialogia.

Q-NET on verkosto, joka kokoaa yhteen tutkijat, jotka käyttävät kvantitatiivista puuanatomiaa (QWA) erilaisissa yhteyksissä, kuten arkeobotania, dendrotieteet, ekofysiologia, metsäekologia, metsänhoito, metsänsuojelu,  geotieteet, puubiologia ja puun laatu.

IAWA :n tavoitteet:

 • lisätä tietoisuutta puuanatomian asemasta tieteessä, teknologiassa ja luonnonvarojen suojelussa yleisen edun vuoksi;

 • vaihtaa ajatuksia ja tietoja kirjeenvaihdon ja tapaamisten kautta;

 • helpottaa tutkimusmateriaalin keräämistä, varastointia ja vaihtoa;

 • tarjota rationaalisia perusteita terminologian johdonmukaiselle käytölle puun ja kuoren kuvauksissa ja tehdä yhteistyötä muiden vastaavien tavoitteiden kanssa muilla kasvin anatomian aloilla;

 • edistää puun anatomiaa ja siihen liittyviä aloja (mukaan lukien kuoren anatomia, "puumaiset" yksisirkkaiset) koskevien tieteellisten artikkeleiden julkaisemista;

 • rohkaista ja avustaa puuanatomian ja siihen liittyvien alojen opiskelua ja opetusta;

 • edistää puuanatomian ja siihen liittyvien alojen tutkimusta ja harjoittaa muuta yhdistyksen tavoitteiden mukaista toimintaa.

I-BIND is an international consortium of tree-ring scientists who focus on the application and improvement of the BI (Blue Intensity) method for dendrochronology.

 • To promote the methods of BI generation of Tree-Ring Laboratories around the globe and encourage standard protocols and best practice

 • To encourage the further development of the BI methodology through workshops and collaboration

 • To encourage collaboration for the creation of regional networks of BI chronologies – not just from temperature limited woodland locations, but also from more moisture stressed limited sites at low elevations/latitudes.

 • To explore the utilisation of BI for historical dating and dendro-provenancing

Tree-ring organizations
NADEFlogo.png
Trace2022 Logo.png
Ancient Cross Timbers.png
Ancient Bald Cypress.png
Oak Woodlands and Forests Fire Consortium.jpg
shrub_logo.webp
jfsp_banner_logo_homepage.png
frames-banner_edited.jpg
fha-logo-2.png
1051-SwanUni-Eng-2017-[BLACK]-v3.webp
oxford.webp
jfsp_banner_logo_homepage_edited.png
Fire Networks.webp
cultural burning logo.png
logo-eastern-alpine-and-dinaric-society-for-vegetation-ecology.png
NFZforestnet.jpg
IUFRO.png
BAP Logo_edited.jpg
gfmc_logo_2020_2.png

Dendro Consortia

Ancient Cross Timbers Consortium on perustettu yhdistämään oppilaitokset, valtion virastot, luonnonsuojeluorganisaatiot ja yksityishenkilöt ekosysteemin laajan vanhan metsän jäänteiden tarjoamien tutkimus-, koulutus- ja suojelumahdollisuuksien ympärille. Konsortio on organisoinut ainutlaatuisen verkoston yhteistoiminnallisia luonnonalueita muinaisissa Cross Timbers -jäännöksissä, jotka ulottuvat 700 mailia Kaakkois-Kansasista Etelä-Texasiin.

​Ancient Bald Cypress Consortium (ABCC) yhdistää oppilaitokset, valtion virastot, luonnonsuojeluorganisaatiot, yksityiset maanomistajat ja yksityishenkilöt kartoittamaan ja suojelemaan tarkasti kaikkia jäljellä olevia muinaisia kaljuja sypressikosteikkoja tutkimusta, koulutusta ja suojelua varten.

Oak Woodlands & Forests Fire Consortium on palotieteen tiedon vaihto. Joint Fire Science Programme -ohjelman rahoittamana tavoitteenamme on lisätä uskottavan palotieteen tiedon saatavuutta ja huomioimista maanhoitopäätöksiä tekeville.

The ShrubHub is a research network of 125+ scientists investigating changes in woody vegetation in Arctic and alpine tundra ecosystems. This network was established to foster communication between researchers working in tundra ecosystems around the Arctic and to promote data synthesis.

ShrubringHub: GitHub repository for the ShrubHub growth ring database.

Purpose: We combined individual datasets of shrub growth from sites around the tundra biome to explore the climate sensitivity of shrub growth.

Abstract: This dataset consists of tundra shrub growth data from 37 arctic and alpine sites in 9 countries, including 25 species, and ~42 000 annual growth records from 1821 individuals.

Joint Fire Science Programme rahoittaa metsäpalojen tieteellistä tutkimusta ja jakaa tuloksia auttaakseen päättäjiä, palojohtajia ja ammatinharjoittajia tekemään järkeviä päätöksiä.

FRAMES pyrkii tarjoamaan kätevää, järjestelmällistä tiedon ja teknologian vaihtoa metsäpalojen tutkimus- ja hallintayhteisössä.

FRAMES sijaitsee Forest Rangelandin ja palotieteiden osastolla Idaho University of Natural Resources Collegessa Moskovassa, Idahossa.

FRAMES-ohjelmaa rahoittaa USFS Rocky Mountain Research Stationin Fire, Fuel and Smoke Science Program .

DendroEcological Networkin (DEN) tehtävänä on tarjota verkkotietovarasto dendrokronologiselle ja siihen liittyvälle metsäekologiselle tiedolle sekä tarjota kyberinfrastruktuuri näiden tietojen löytämiseen, tutkimiseen ja jakamiseen. Tietoportaali on julkisesti saatavilla, ja kuka tahansa, jolla on pääsy Internetiin, voi käyttää sitä ja osallistua sen kehittämiseen. Koko resurssin kurinalaisuuden ylläpitämiseksi DEN on tällä hetkellä rajoitettu hyväksymään vain tietojoukkoja, jotka sisältävät ristiinpäivitettyjä ytimiä.

The UK Oak Project is an inter-disciplinary project investigating the physical and chemical properties of oak tree-rings to advance science-based dating in archaeology and the study of past, contemporary and future climatic change.

 

The research team comprises scientists from the Department of Geography, Swansea University and the University of Oxford's Research Laboratory for Archaeology and the History of Art.

FireScience.gov is your one-stop source to access fire science information, resources and funding announcements for scientists, fire practitioners and decision makers.

We are committed to improving your access to fire science information. On this site, you can:

 • Apply for funding

 • Read summaries of research to stay up-to-date

 • Register for events like conferences and webinars

 • Connect with scientists and managers in your area through our Fire Science Exchange Network

Fire Networks resources are organized so that you can filter by network (Fire Networks, Fire Learning Network, Rx Fire Training Exchange: TREX/WTREX, Fire Adapted Communities Learning Network, Indigenous Peoples Burning Network) or resource type (Fact Sheet/Program Report, Tool/Toolkit, Publication, Video/Webinar).

The resources include more information about the networks, tools, and guides developed by members, as well as other resources that members and other practitioners may find useful.

The Cultural Burning Knowledge Hub is a place to find information about how
Traditional Owners use fire in the landscape.


The Hub provides links to a range of documents, websites, organisations and events.

Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology was established in 1960 with an aim to stimulate the cross-border cooperation for studies of vegetation. The society organises meetings every second year. The meeting is not opened only to members, but also to other researches interested in flora and vegetation of the region.

NFZ.forestnet is a European research and higher education network which gathers French, German and Swiss institutions working on forestry, forest ecosystem and forest-related products. It aims at creating and developing collaborative research and education projects.

NFZ.forestnet was created in 2006. The network is composed of 7 institutions, universities and research centres, in Nancy, Freiburg, and Zurich. All in all, 700 researchers and professors work in NFZ.forestnet member institutions.

IUFRO is a non-profit, non-governmental international network of forest scientists, which promotes global cooperation in forest-related research and enhances the understanding of the ecological, economic and social aspects of forests and trees. IUFRO is "the" global network for forest science cooperation. It unites more than 15,000 scientists in around 650 Member Organizations in over 125 countries, and is a member of ICSU. Scientists cooperate in IUFRO on a voluntary basis. More about IUFRO

Biologisch-Archaeologisch Platform is an independent platform of biological-archaeological specialists in archaeology. The BAP promotes research, education, communication and integration of biological-archaeological research within archaeology.

The BAP also actively participates in the renewal of the archaeological system and the discussion about certification and the role of bio-archaeological specialties within certification. Together with SAMPL  (the platform for specialists in archaeological material), BAP has a seat in the Central College of Experts in Archaeology (CCvD). The BAP also takes an active part in the Groot Reuvens consultation.

In accordance with the decision of the former Inter-Agency Task Force for Disaster Reduction (IATF/DR) of the UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), the Global Wildland Fire Network (GWFN) and the UNISDR Wildland Fire Advisory Group (WFAG) were created in 2004 under the auspices of UNISDR. The GWFN provides an umbrella of 14 independent Regional Wildland Fire Networks of different / individual origins and mandates. Its mission is to:

 • Reduce the negative impacts of landscape fires on the environment and humanity

 • Advance the knowledge and application of the ecologically and environmentally benign role of natural fire in fire-dependent ecosystems, and sustainable application of fire in land-use systems.

Dendro Consortia
DendroElevator.png
openDendroSticker.png
Databases & Links
NOAA Logo.png
dccd_logo.png
NOAA Logo.png
NOAA Logo.png
wsl logo.jpg
mtbs-logo_edited.jpg
NOAA Logo.png
TriDas.png
logo_white_edited.jpg
wsl logo.jpg
dendrotech_edited.jpg
cropped-Logo-TF-1-lg-e1548427697101-3.png
thumbnail_atlas5.png
Soil_atlas.jpg
wfo_logo.png
wood-database.png
FloraVeg.EU.png
ITIS-Logo_edited.jpg
TreeFlow Logo_edited.jpg
inciweb-logo-blue.png
USFS.png
fe29b9098856f7eadeca0b851a76154d_edited.jpg
9f7f63f8a33d2121e7c0cf071b51b1f4_edited.jpg
Interagency Wildland Fire Logo.png
alwri_logo.jpg
esri-logo-160112912.jpg
Hand_Drawn_Heart_Wreath_Monogram_Logo-removebg-preview.png
PhyloPic Logo.png
World of Cycads.png
USDA-Logo-no-text.png
NOAA Logo.png
N-TREND.jpg
cropped-BARD-logo.jpg

Tietokannat ja linkit

World Data Service for Paleoclimatology hallinnoi International Tree-Ring Data Bankia (ITRDB), joka on maailman suurin puurengastietojen julkinen arkisto.  Valvonnasta vastaa ITRDB:n neuvoa-antava komitea . ITRDB sisältää raakarenkaan leveyden, puutiheyden, isotooppimittaukset ja kasvupaikan kasvuindeksin kronologiat yli 5 000 paikasta kuudella mantereella. Joillekin alueille on saatavilla myös rekonstruoituja ilmastoparametreja.

Dendrokronologia tutkii puun vuosittain vaihtelevia rengasleveyksiä. Kulttuuriperinnön puun rengaskuviot sisältävät ainutlaatuista tietoa entisestä kronologiasta, yhteisötaloudesta, historiallisesta maisemasta ja sen käyttötarkoituksista, ilmastosta ja puuteknologiasta. DCCD on digitaalinen arkisto ja interaktiivinen puurengasdatan kirjasto. Sen sisältöä kehitetään tutkimalla mm. arkeologisia kohteita (mukaan lukien vanhat maisemat), laivanhylkyjä, rakennuksia, huonekaluja, maalauksia, veistoksia ja soittimia. DCCD perustuu Tree-Ring Data Standardiin (TRIDaS) ja mahdollistaa muiden laajalti käytettyjen tietomuotojen muuntamisen. Se sisältää digitaalisia puurenkaiden mittaussarjoja ja keskimääräisiä kronologioita sekä niiden kuvaavia ja tulkitsevia metatietoja. Sen avulla avustajat voivat hallita ja hallita pääsyä tietoihinsa.

​International Multiproxy Paleofire Database (IMPD) on palohistoriatietojen arkisto, joka on johdettu luonnollisista välityspalvelimista, kuten puiden arpeista sekä hiili- ja sedimenttitietueista. IMPD perustettiin neuvoa- antavan lautakunnan ohjauksella tarjoamaan pysyvä arkiston korkealaatuisille paleofure-tietueille ympäri maailmaa. Lisätietoja paleofire-tiedoista on kohdassa Johdatus palohistorian jälleenrakennukseen .

Olemme Nationin (USA) johtava ympäristötiedon viranomainen ja hallinnoimme yhtä maailman suurimmista ilmakehän, rannikon, geofysikaalisen ja valtameren tutkimuksen arkistoista. NCEI osallistuu NESDIS- tehtävään kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita, jotka kattavat tieteenaloja ja mahdollistavat paremman tiedon löytämisen. 

Tämä online-sanasto on mukautettu Multilingual Glossary of Dendrochronologysta (1995). Se sisältää 351 termin määritelmän ja käännöksen 7 kielellä: englanti, saksa, ranska, espanja, italia, portugali ja venäjä.

Seuranta Trends in Burn Severity (MTBS) on monen viraston ohjelma, joka on suunniteltu johdonmukaisesti kartoittamaan palovamma-astetta ja tulipalojen ympärysmittoja kaikissa Yhdysvaltojen maissa vuodesta 1984 ja sen jälkeen.

​Paleoklimatologiset tiedot ovat peräisin luonnollisista lähteistä, kuten puiden renkaista, jääytimistä, koralleista, stalagmiiteista sekä valtamerten ja järvien sedimenteistä. Nämä välitysilmastotiedot laajentavat sää- ja ilmastotietoarkistoa sadoilla tai miljoonilla vuosilla. Aineisto sisältää geofysikaalisia tai biologisia mittausaikasarjoja ja joitain rekonstruoituja ilmastomuuttujia, kuten lämpötila ja sademäärä. Tutkijat käyttävät paleoklimatologisia tietoja ymmärtääkseen ilmaston luonnollista vaihtelua ja tulevaa ilmastonmuutosta.

Tervetuloa TRIDaS-verkkosivustolle, josta löydät tietoa kansainvälisen yhteisön laajuisesta pyrkimyksestä tuottaa yleismaailmallinen tietostandardi dendrokronologiselle tiedolle. Standardia kuvaava artikkeli julkaistiin Dendrochronologiassa ja on saatavilla Science Directin kautta. Voit myös selata TRIDaS- dokumentaatiota saadaksesi lisätietoja.

Hae Forest Science Database -tietokannasta Dendrochronologyn (ja muiden metsätieteen) lehtien artikkeleita, kirjan lukuja, teknisiä tiedotteita, konferenssipapereita ja muuta.

​OldList on tietokanta vanhoista puista. Sen tarkoituksena on tunnistaa maksimi-iät, jotka eri lajit eri paikkakunnilla voivat saavuttaa siten, että poikkeuksellisen vanhat yksilöt tunnistetaan. Tämän alkuperäisen OldList-luettelon lisäksi Neil Pederson Harvard Forestista ja kollegat Virginia Tech Tree -ohjelmasta ylläpitävät kumppania Eastern OldList -listaa , joka keskittyy Yhdysvaltojen itäosissa kasvaviin vanhoihin puihin.

Eastern OLDLIST on "franchise"-tietokanta OLDLISTista , tietokanta vanhoista puista ja niiden iästä. Tämän luettelon tarkoituksena on tunnistaa ja korostaa itäisen Pohjois-Amerikan lajien enimmäisiät. Tämä luettelo sisältää vain hyvin varmennettuja tai hyvin dokumentoituja puiden iät (lisätietoja on alla Teknisissä tiedoissa).

Tervetuloa Gymnosperm-tietokantaan, joka on verkon tärkein tietolähde havupuista ja niiden liittolaisista. Siitä lähtien, kun siirryimme verkkoon vuonna 1997, tietokanta on herättänyt maailmanlaajuista huomiota helposti saatavilla olevana, tieteellisesti tarkana tiedonlähteenä tämän kulttuurisesti ja ekologisesti tärkeän kasviryhmän luokittelusta, kuvauksesta, ekologiasta ja käytöstä.

Tämä dendrokonologisesti relevanttien kasvilajien tietokanta sisältää tällä hetkellä 1 166 puu- ja pensaslajin nimet, joiden puurenkaita on analysoitu julkaistussa kirjallisuudessa. Tietokanta tarjoaa ITRDB-koodit puulajeille.

Seuraavat tiedot annetaan jokaisesta lajista tai lajikkeesta: latinankielinen nimi ja auktoriteetti, yleisnimi(t) englanniksi ja/tai paikalliset ei-eurooppalaiset nimet. Noin. seitsemänsataa lajia, joiden puurengastiedot ja kronologiat ovat saatavilla International Tree-Ring Data Bankissa ( ITRDB ), lisätietoja ovat:

 • Crossdating Index (CDI), jossa

  • "0" tarkoittaa, että laji ei risteydy tai ristiindatautumistietoja ei ole saatavilla

  • "1" tarkoittaa lajia, jonka tiedetään risteilevän puiden sisällä ja puiden välillä (vähän tärkeä dendrokronologian kannalta)

  • "2" tarkoittaa lajia, jonka tiedetään risteävän alueella (tärkeä merkitys dendrokronologialle).

*Huomaa, että tietokantaa ei ollut päivitetty vuoden 2013 jälkeen 17.2.2022 mennessä.

An online flora of all known plants, supporting the Global Strategy for Plant Conservation. 1,325,388 names, 350,595 from accepted species, 56,408 images, 138,663 names with descriptions, 32,566 with distributions and 1,153,631 with references.

The Wood Database contains around 600 species currently, which only represents about 1/4 of the database's creator's, Eric Meier, total collection! Eric's book, The Wood Dictionary: From Acacia to Ziricote, A Guide to the World's Wood is also available.

FloraVeg.EU is an online database of European flora and vegetation data prepared for various projects of the Vegetation Science Group, Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Most of the datasets were created in collaboration with partners from the European Vegetation Survey Working Group of the International Association for Vegetation Science. It uses the Pladias database platform developed in collaboration with the Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences.
The Flora part of the database focuses on native and naturalized flora occurring in Europe. Cultivated plants are not within the scope of the database, although the most commonly cultivated crops and woody plants are included. Taxon concepts and nomenclature largely follow the Euro+Med PlantBase. Species are characterized by their biological traits, origin, ecological indicator values and their occurrence in habitat and vegetation types.

Welcome to ITIS, the Integrated Taxonomic Information System! Here you will find authoritative taxonomic information on plants, animals, fungi, and microbes of North America and the world. We are a partnership of U.S., Canadian, and Mexican agencies (ITIS-North America); other organizations; and taxonomic specialists. ITIS is also a partner of Species 2000 and the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). The ITIS and Species 2000 Catalogue of Life (CoL) partnership is proud to provide the taxonomic backbone to the Encyclopedia of Life (EOL).

TreeFlow is a comprehensive web resource for tree-ring reconstructions of streamflow and climate, providing easy access to reconstruction data as well as information about how the data were developed and can be used.
 

Click here to learn more about TreeFlow.

InciWeb is an interagency all-risk incident information management system. The system was developed with two primary missions:

 1. Provide the public a single source of incident related information

 2. Provide a standardized reporting tool for the Public Affairs community

Learn how to use and navigate around InciWeb with this support guide.

A number of supporting systems automate the delivery of incident information to remote sources. This ensures that the information regarding active incidents is consistent, and the delivery is timely.

The Fire and Smoke Map displays information on ground level air quality monitors recording fine particulates (PM2.5) from smoke and other sources, as well as information on fires, smoke plume locations, and special statements about smoke issued by various sources.

This map is designed to:

 • Allow the user to browse current conditions

 • Show information relevant to the current location or another location of interest

This page provides links to the most recent versions of tools produced by the U.S. Forest Service PNW Research Station's Pacific Wildland Fire Sciences Laboratory in support of the Wildland Fire Air Quality Response Program and wildland fire operations.

The Interagency Wildland Fire Air Quality Response Program (IWFAQRP) was created to directly assess, communicate, and address risks posed by wildland fire smoke to the public as well as fire personnel. The program depends on four primary components: specially trained personnel called Air Resource Advisors, air quality monitoring, smoke concentration and dispersion modeling, and coordination and cooperation with agency partners.

The geospatial products described and distributed here depict the probability of high-severity fire, if a fire were to occur, for several ecoregions in the contiguous western US.

Users of these data should thoroughly read the README [pdf] file to better understand appropriate uses and interpretations of the data products distributed here.

To cite these data, please see:

Parks SA, Holsinger LM, Panunto MH, Jolly WM, Dobrowski SZ, and Dillon GK. 2018. High-severity fire: evaluating its key drivers and mapping its probability across western US forests. Environmental Research Letters. 13: 044037.

Access wildfire data, live feeds, technology, and resources from esri. Use this collection of map layers, live data feeds, maps, organizations, blog posts, and how-to guides to help plan and manage your wildfire response.

We manage approximately 150,000 citations on all the topics related to wildland fire, including prescribed burning, smoke, climate change, paleofires, wildlife and invertebrates, and fire history, to name a few of the topics we cover. We have set up our site so that you can search and download documents without charge.

Free silhouette images of animals, plants, and other life forms, available for reuse under Creative Commons licenses. Over 5,000 silhouette images in the database.

Welcome to the online edition of The World List of Cycads (WLoC), a comprehensive taxonomic reference for cycad taxonomy, nomenclature, biology, and literature. The WLoC is produced under the auspices of the IUCN/SSC Cycad Specialist Group (CSG). The online edition is hosted and sponsored by Montgomery Botanical Center.

Plant List of Accepted Nomenclature, Taxonomy, and Symbols

The PLANTS Database provides standardized information about the vascular plants, mosses, liverworts, hornworts, and lichens of the U.S. and its territories.

The Global Historical Climatology Network daily (GHCNd) is an integrated database of daily climate summaries from land surface stations across the globe. GHCNd is made up of daily climate records from numerous sources that have been integrated and subjected to a common suite of quality assurance reviews.

GHCNd contains records from more than 100,000 stations in 180 countries and territories. NCEI provides numerous daily variables, including maximum and minimum temperature, total daily precipitation, snowfall, and snow depth. About half the stations only report precipitation. Both record length and period of record vary by station and cover intervals ranging from less than a year to more than 175 years.

DendroElevator is an open-source web platform for tree-ring image curation, visualization, and analysis. The system is optimized to maximize access to gigapixel images of tree rings and related paleoenvironmental proxy datatypes for remote research and distanced collaboration.

DendroElevator features a browser-based toolkit for tree-ring image visualization and time series measurement built for Elevator, a cloud-hosted digital asset management software with curation and robust streaming capabilities for file types of any size and common 2D and 3D formats, plus adaptability for various metadata and access permissions schemas.

DendroElevator constitutes an initial realization of our vision to create an open source, easily accessible online repository of high quality tree-ring imagery for entire collections of specimens. More information is here.

Welcome to the home of openDendro -- an open-source framework of the base analytic software tools used in dendrochronology in both the R and Python programming languages. Our goal is to create and curate a unified set of critical tools in open-source environments that will provide the necessary baseline for researchers using tree-ring data to adopt open-science practices and increase both rigor and transparency in dendrochronology.

N-TREND is a mainly tree-ring community driven initiative to bring together dendroclimatologists to identify a collective strategy to improve large-scale reconstructions of summer temperatures from new and existing tree-ring archives.

The Building Archaeology Research Database (BARD) has been designed as an easy to use and accessible summary index for both published and unpublished building records. It’s main aim is to encourage involvement in building archaeology and its current 23,000+ records (including many tree-ring dated buildings) can be freely searched on-line. 

 1. BARD is a primarily an on-line scientific research tool showing how building styles developed through time and across regions.

 2. BARD currently contains over 2500 tree-ring dated buildings and key features of timber-framing such as crucks, crown posts, wealdens, queen posts, etc can be selected and plotted.

 3. BARD provides systematic recording system for buildings that also helps to narrow down the likely date of construction.

Journals

Hyödyllisiä kirjoja

Helpful Books

Dendro Koulutus kaikille

Dendro Education for All
bottom of page